Kaj so zgodbe staranja?

Zgodbe staranja so spletni portal, ki povezuje različne projekte, ki vsak s svoje perspektive odpirajo dialog o staranju, prinašajo novo in boljše razumevanje staranja, spodbujajo aktivno staranje in medgeneracijsko povezovanje. 

Gre za projekte, ki prinašajo novo znanje in izkušnje. Tisto znanje in izkušnje, ki lahko pomembno doprineseta k vzpostavljanju sorodnih projektov v drugih okoljih. Ali pa preprosto prepričata druge, da se pridružijo predstavljenim projektom in postanejo del prav te zgodbe staranja. 

Staranje je pojav, ki pomembno so-določa sedanjost in prihodnost sodobnega sveta. Staramo se mi, starajo se naši najbližji, stara se družba, v kateri živimo. Ob pomanjkanju znanja in dialoga se nam staranje kaže kot problem. Ko ga osvetlimo z različnih perspektiv, od znanstvene in filozofske do izkustvene, pa se staranje pokaže kot kompleksno dejstvo, katerega razumeavnje lahko vodi k izgradnji uspešne medgeneracijske družbe prihodnosti.

O NAS >

Zgodbe staranja delujejo pod pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, v sodelovanju z Inštitutom Nove revije.

Ekipa Zgodb staranja od leta 2016 izvaja projekte, ki povezujejo različne aspekte staranja in odpirajo dialog o staranju z različnimi generacijami.

KONTAKT >

E: tinabilban@gmail.com

© 2023 by Make A Change.
Proudly created with Wix.com