Knjižne zmenkarije

Valvasorjeva knjižnica Krško že vrsto let uspešno sodeluje z

Domom starejših občanov Krško. Z namenom prispevati h kvaliteti

življenja tamkajšnjih stanovalcev je knjižnica zasnovala projekt 

Knjižne zmenkarije, ki ga skozi leta dopolnjuje in nadgrajuje. 

Knjižne zmenkarije so bralno-pogovorne ure, ki jih knjižnica

izvaja dvakrat mesečno v domu starostnikov. Srečanja obsegajo

druženje s knjigami ter pogovor o prebranem in temeljijo na metodi biblioedukacije. Nadgradnja projekta je

vsakoletno branje za bralno značko Od Prešerna do Prešerna ali

Beremo prešerno, ki poleg užitkov ob branju prinaša zaključno

prireditev z literarnim gostom,priznanja Prešerni bralec in

simbolne nagrade. Delavnica pisanja Tako se pletejo besede

predstavlja poglobljeno sodelovanje, katerega rezultat so še 

tesnejše prijateljske vezi med sodelujočimi. Delavnica je

zaživela kot druženje, spominjanje in zapisovanje spominov na

izbrano temo ter je rodila pisni rezultat, brošuro Moje mladostno bralno doživetje.

Več informacij:

Avtorski članek o sodelovanju obeh ustanov v reviji Knjižničarske novice, let. 28, št. 4/5, str. 32–35.

Najava nadaljevanja projekta ob Nacionalnem mesecu skupnega branja 2018.

Projekt v medijih:

posavskiobzornik.si/kultura/na-zmenek-s-knjigo-e-5-let

posavskiobzornik.si/kultura/preserno-branje-v-domu-starejsih-obcanov-krsko

lokalno.si/2019/01/12/212244/zgodba/Z_Miroslavom_Mikelnom_v_DSO_Krsko_zakljucili_bralno_let

posavskiobzornik.si/kultura/s-knjiznimi-zmenkarijami-do-preserne-bralke

posavskiobzornik.si/kultura/zgodbe-iz-njihovega-naega-vsakdana

Kontakt:

Valvasorjeva knjižnica: knjiznica@knjiznica-krsko.si
Urška Lobnikar Paunović (direktorica): urska@knjiznica-krsko.si

Urška Šoštar (moderatorka projekta):  urska.sostar@knjiznica-krsko.si


O NAS >

Zgodbe staranja delujejo pod pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, v sodelovanju z Inštitutom Nove revije.

Ekipa Zgodb staranja od leta 2016 izvaja projekte, ki povezujejo različne aspekte staranja in odpirajo dialog o staranju z različnimi generacijami.

KONTAKT >

E: tinabilban@gmail.com

© 2023 by Make A Change.
Proudly created with Wix.com