Modro brati in kramljati: bralna srečanja v Mestni knjižnici Kranj

Mestna knjižnica Kranj že deseto leto vodi številne

bralne skupine tako v knjižnici kot v domovih

upokojencev, varovanih stanovanjih in Centru Korak,

kjer se srečujejo ljudje z možganskimi okvarami.

Udeleženci bralnih skupin so v širokem starostnem

razponu, vendar pa je zelo pomembno spodbujanje bralne

kulture pri starejših odraslih, ki so  pomemben člen

medgeneracijskega sožitja.  Z branjem in druženjem

starejše generacije, pripomoremo k pridobivanju in

ohranjanju njihovih kompetenc in socializacije.

S projektom spodbujamo zanimanje za raznovrstna besedila

z različnih področij za potrebe vseživljenjskega učenja

in dejavno preživljanje prostega časa. Ne spodbujamo

samo bralne pismenosti, ampak tudi funkcionalno

pismenost in druge nove pismenosti, ki so pomembne za

osebni razvoj in razvoj družbene skupnosti.

Tako obsežnega programa ne bi bilo mogoče izvajati, če ne bi aktivno vključevali prostovoljcev. Ti so postali nepogrešljiv del 22, trenutno aktivnih, bralnih skupin. Da so pri svojem udejstvovanju suvereni, so vključeni v izobraževanje, ki ga organizira knjižnica. Po skoraj enoletnem usposabljanju so sposobni samostojno voditi bralne skupine. S stalnim informiranjem in izobraževanjem jim omogočamo dostop do bralnega in drugega gradiva in svetujemo pri izboru in uporabi gradiva.

Za projekt Modro brati in kramljati  je leta 2015 Mednarodna zveza za pismenost podelila Mestni knjižnici Kranj nagrado za inovativno promocijo branja v Evropi 2015.

Več informacij: https://www.mkk.si/2014/07/01/modro-brati-in-kramljati/

Kontakt: damjana.mustar@mkk.si

Z gostjo Nežo Maurer

O NAS >

Zgodbe staranja delujejo pod pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, v sodelovanju z Inštitutom Nove revije.

Ekipa Zgodb staranja od leta 2016 izvaja projekte, ki povezujejo različne aspekte staranja in odpirajo dialog o staranju z različnimi generacijami.

KONTAKT >

E: tinabilban@gmail.com

© 2023 by Make A Change.
Proudly created with Wix.com